בלוגים

פילוסופיה

פילוסופיה

14:35 02.01.2011

תיאוריות אובייקטיביות של התבונה טוענות כי באנושות מושרשת באופן מהותי תבונה אוניברסלית. האם אתם מסכימים לכך? הביאו דוגמאות הקשורות לחברה הישראלית.

 אפלטון סובר, כי התבונה של האדם לא צריכה להיות כפופה לעקרון התועלת העצמית כי אם לאידאה (רעיון) תבונית-אוניברסלית של הצדק הכללי ולטובתו של הציבור.

בדקו במסרים שונים המופיעים בתכניות טלוויזיה בהם אתם צופים, בעיתונותמ ובכלי מדיה נוספים – האם מסרים אלו קרובים לרעיון של אפלטון. הביאו דוגמאות.

אביבית