בלוגים

פילוסופיה

פילוסופיה

12:12 06.02.2011

הפילוסוף לוינס טוען, כי המערב לא הצליח לעמוד במשימה הבסיסית ביותר , שהציבה לעצמה בתחילת דרכה אצל סוקרטס: הדאגה לאני. לוינס, טוען כי יש להגן על האדם מפני מה שמבטל את ייחודיותו.

האם אתם מסכימים לטענותיו של לוינס?

תשובה לשאלה שבועית
נטע גולן
06:31 26.02

פילוסופיה

12:10 06.02.2011

מדוע הכנסייה התנגדה התנגדות נחרצת לתגליותיו של גלילאו? מאיזו אמת חששה הכנסייה?

תשובה לשאלה השבועית
איתן גנירם
12:03 04.11
פילוסופיה
אור קלוו
05:07 20.08
תשובה
תום אוליבר
05:07 14.04
תשובה לשאלה שבועית
נטע גולן
06:26 26.02