קורסים ופעילויותמערכת מחוננים ה

טוב, אז קיבצנו עבורכם את כל הקורסים לטבלא אחת: - השנה בוחרים את הכיתה:

 

           

                             

  • אז מה עומד מאחורי שמות הקורסים??? (בקשנו מהמורים לתאר בכמה מילים מה יהיה בכל אחד מהקורסים)
  • ממשיכים ללמוד באותה הכיתה לאורך כל השנה - הכיתה היא כמו מגמה.
  • שימו לב, המורה שמלמדת בשעור הראשון היא המובילה של המגמה ומלמדת שני שעורים במחצית הזו.
  • במחצית השנייה, המורה מובילת המגמה תפגוש אתכם לשעור (העמקה) ובנוסף תפגשו שתי מורות חדשות. 
  • בטופס ההרשמה יתווסף גם תרשים מצב ההרשמה.
  • במקרים חריגים תתאפשר חריגה מסויימת מהמספר המקסימאלי של הנרשמים (15).