קורסים ופעילויותמערכת מחוננים ה

טוב, אז קיבצנו עבורכם את כל הקורסים לטבלא אחת: - השנה בוחרים כיתה!

 

           

                             

  • אז מה עומד מאחורי שמות הקורסים??? (בקשנו מהמורים לתאר בכמה מילים מה יהיה בכל אחד מהקורסים)
  • הוספנו גם תרשים מצב ההרשמה (ניסיוני - כרגע לא מסוננות הרשמות מרובות).
  • במקרים חריגים תתאפשר חריגה מסויימת מהמספר המקסימאלי של הנרשמים. 

לתרשים נתוני ההרשמה