קורסים ופעילויותמערכת מחוננים חטיבה

טוב, אז קיבצנו עבורכם את כל הקורסים לטבלא אחת:

 

    

  • אז מה עומד מאחורי שמות הקורסים??? (בקשנו מהמורים לתאר בכמה מילים מה יהיה בכל אחד מהקורסים )
  • בוחרים השנה כיתה ושיעור בעדיפות ראשונה ושנייה. אנו מבטיחים למלא לפחות בקשה אחת.
  •  במקרים מיוחדים תיתכן חריגה ממספר התלמידים המקסימאלי.