קורסים ופעילויותמערכת מחוננים ו'

טוב, אז קבצנו עבורכם את כל הקורסים לטבלא אחת:

 

 

 

 

 

 אז מה עומד מאחורי שמות הקורסים??? (בקשנו מהמורים לתאר בכמה מילים מה יהיה בכל אחד מהקורסים)  

 

הוספנו אפשרות לראות את מצב ההרשמה לקורסים השונים - בטופס ההרשמה.

 

במקרים מיוחדים תיתכן חריגה ממספר התלמידים המקסימאלי.