הודעות

כדי לקבל הודעות באופן רציף מן המרכז למחוננים ומצטיינים עליכם להירשם ב" דיוור אלקטרוני".

החל מחודש ינואר לא ישלחו מכתבים בדואר. כל ההודעות יופיעו באתר, והנרשמים יוכלו לקרוא אותן.